VERANDERTRAJECTEN

Bij verandertrajecten heeft de moderne manager een groot instrumentarium aan hulpmiddelen om de verandering te begeleiden (strategie / kritische succesfactoren / kritische prestatie indicatoren /management dashboards/…). Micha kan uiteraard ondersteunen in het toewerken naar strategische keuzes op basis van de beschikbare informatie. De grote leemte ligt hem echter niet hier, maar wel in het betrekken van de individuele medewerker in de verandering.

In een veranderingstraject Via Micha aan de slag gaan met het talent van de medewerker en van het team, nodigt de betrokkenen uit om zelf te formuleren waar en hoe ze een bijdrage kunnen leveren aan de gewenste verandering. Ditmaal niet vertrekkend vanuit de strategie van het bedrijf maar vanuit hun eigen talenten. Op deze manier worden medewerkers op een veel sterkere manier betrokken bij de verandering en vergroot de kans op slagen exponentieel.

Als gecertificeerd adviseur kan Micha uw organisatie begeleiden om uw veranderingsproject te doen slagen. Vraag meer informatie over onze begeleiding en workshops voor verandering.

Laten we kennis maken! 06-33742632