TALENTONWIKKELING

Heel wat bedrijven hebben in de voorbije jaren geïnvesteerd in competentiemanagement. Competentiemanagement vertrekt vanuit de noden van het bedrijf. Het is een professionele manier om de organisatie zo in te richten dat ze haar opdracht succesvol kan vervullen. We noemen dit de VRAAGZIJDE van het organisatievraagstuk. Wat heeft het bedrijf nodig om zijn opdracht te kunnen vervullen? Functiebeschrijvingen, competentieprofielen, … zijn typische producten van competentiemanagement.

Talentmanagement vertrekt bij de medewerker. We noemen dit de AANBODZIJDE van het organisatievraagstuk. Wat brengt de medewerkers als individu of in team met zich mee naar de organisatie en hoe kan dit ingezet worden ten dienste van de organisatie? Rollen, Talentassessments, … zijn typische producten van talentmanagement.

Via Micha Onderwijs & Adviesbureau geeft leidinggevenden een concrete tool om de talenten van medewerkers te gebruiken in de HR cyclus met doelstellingsgesprekken, functioneringsgesprekken, ontwikkelingsgesprekken en feedbackgesprekken. Wanneer in deze gesprekken er niet alleen tijd wordt gemaakt voor de VRAAGZIJDE (bedrijf) maar ook voor de AANBODZIJDE (medewerker), dan stimuleer je het engagement van de medewerker. Zo doet een simpele vraag “Wat zijn jouw talenten en hoe kan jij die inzetten voor ons team?” wonderen op het vlak van betrokkenheid. Met onze rapportages is het mogelijk deze vraag vanuit een objectieve referentie te beantwoorden en dat de medewerker én de leidinggevende zich niet verliezen in een subjectieve beleving van wat de talenten van de medewerker zouden zijn.

Competentiemanagement en talentmanagement zijn complementaire instrumenten. Het zijn twee belangrijke pijlers van modern personeelsmanagement.

Wil je weten wat Micha voor je organisatie kan betekenen, neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op!

Laten we kennis maken! 06-33742632