ADVISEUR BIJ AFSTUDEREN

HBO-studenten sluiten hun opleiding af door middel van een praktijkgericht onderzoek. Voordat je kunt beginnen met dit onderzoek heb je vaak al binnen de opleiding training en begeleiding gehad om tot een concrete onderzoeksvraag en deelvragen te komen. Ook methoden en technieken van onderzoek zijn veelal  bekend.

Wij begeleiden studenten op verzoek vanaf het begin van de afstudeerfase. De begeleiding vindt plaats op zowel inhoudelijk, procesmatig en op persoonlijk vlak tijdens het schrijven van het plan van aanpak en de afstudeerscriptie.

We denken graag inhoudelijk mee, geven gevraagd en ongevraagd advies en bieden ondersteuning bij het plannen binnen het tijdpad van het afstuderen en halen van gestelde deadlines.

Tijdens het begeleiden van het afstudeerproces verlopen de  contacten met de student  via de telefoon, via videoconferentie en/of e-mail. Indien gewenst is face-to-face contact ook mogelijk, hier kan maatwerk op gemaakt worden. 

Wil je meer weten over de mogelijkheden in ondersteuning vanuit Via Micha, of wil je als hogeschool gebruik maken onze inzet als adviseur in de afstudeerfase, neem dan gerust vrijblijvend contact op.

Laten we kennis maken! 06-33742632